Cliëntondersteuning gemeente

Gemeenten kunnen voor onafhankelijke cliëntondersteuning Jeanet Kraaij Zorgregelaar inzetten

Gemeenten zijn verplicht om u gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner toe te wijzen die met u meedenkt. Die u helpt om inzicht te krijgen in uw situatie en daarbij informatie en advies geeft. Dat kan gaan over wonen, werk of dagbesteding, inkomen, zorg-onderwijs, enz.

Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het voorbereiden op en het voeren van gesprekken met de gemeente of zorgaanbieder. Daarnaast kunt u hulp krijgen bij het zoeken en vinden van de zorg en steun die bij u past. Ook biedt de cliëntondersteuner ondersteuning als u problemen heeft met een organisatie of wanneer u het niet eens bent met de uitkomst van hetgeen u aangeboden wordt.

cliëntondersteuning gemeente

U kunt uw gemeente vragen om ondersteuning van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Zij moeten u dan iemand toewijzen. Doen ze dit niet, of bent u niet tevreden over de aangeboden cliëntondersteuner, dan kunt u vragen om een andere cliëntondersteuner. Gelukkig zien we steeds meer gemeenten die het goede voorbeeld geven en meerdere partijen contracteren om burgers keuzevrijheid te bieden in cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning bij zeer intensieve zorgvragen (Wlz cliëntondersteuning)

Mocht de zorg of ondersteuning dusdanig zwaar zijn dat de zorgvraag onder de Wet Langdurige Zorg valt, dan heeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning die is ingekocht door het Zorgkantoor. Ook dan kunt u ondersteund worden door dezelfde cliëntondersteuners. Wij hebben namelijk ook contracten met Zorgkantoor Zilveren Kruis (voor de regio’s Zwolle, Apeldoorn/Zutphen, Utrecht, Flevoland en Drenthe),  Zorgkantoor De Friesland, Menzis Zorgkantoor (voor de regio’s Arnhem en Groningen) en Zorgkantoor Midden IJssel voor Deventer e.o. onder de naam Wlz Cliëntondersteuning.nl Bel in dat geval 085 303 29 85 en meldt u aan voor Wlz cliëntondersteuning! Ook in dit geval is de ondersteuning gratis.